Imię: Stefana brat Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Stefana brat
  • Treblinka
  • przed wojną mieszkał z rodziną na Tłomackiem, potem na Mylnej,wywieziony do Treblinki podczas I akcji

  • młodzież
  • 162