Imię: Nieznane [ Polacy mordujący Żydów w ruinach getta] Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Nieznane [ Polacy mordujący Żydów w ruinach getta]
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Polacy grasujący w ruinach getta i mordujący ukrywających się tam Żydów. Zamordowali co najmniej kilka osób, ich ciała wrzucili do leja po bombie. Próbowali zamordować jednego z braci Celnik. Strzelili do niego kilka razy, ale udało mu się to przeżyć. Później wrócili w to miejsce i próbowali go odnaleźć nawet w pobliskim szpitalu.

  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, morderstwo
  • antysemityzm