Imię: Piotr Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Piotr
  • działacz kospiracyjny, dostarczał fałszywe papiery itp Adinie i Marysi

  • działacze
  • 64