Imię: Marysia Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Marysia
  • ok.1929
  • uciekła z getta z młodszą siostrą, śpiewały na ulicach i w restauracjach. W sierpniu 44 przyjęto je do harcerskiej służby łączności. Po kapitulacji powstania warszawskiego trafiły do Stalagu VI-e w Oberlangen. Mieszkają w Izraelu.

  • dzieci
  • 31,94,97,100