Imię: Jurek Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jurek
  • kolega Leona Guza, wspólnie mielili mąkę ręcznym młynkiem, ale interes nie powiódł się

  • wokół autora
  • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

  • [47]