Imię: Jakubek Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Jakubek
  • Mały Jakubek
  • Jeden z trzynastki Żydów ukrywających się w stodole w Żelisławicach, Władka ponownie spotkała go w chacie Romanowa.

  • młodzież
  • 302