Imię: Irka Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Kobieta
  • Irka
  • koniec IV 43
  • Warszawa
  • kucharka w kuchni aresztanckiej na Befehlstelle

  • robotnicy
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [24,25]