Imię: Eli Nazwisko: Nieznane

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Eli
  • Wychowanek Domu Sierot.

  • dzieci
  • Wiosną 1942 r. przyszedł do Korczaka z pisemną skargą, aby zakończyć kłótnię z kolegą.

  • 230-232, 287 p