Imię: Nieznana kobieta Nazwisko:

  • NIE
  • Kobieta
  • Nieznana kobieta
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Kobieta, która pomogła Marii Sikorskiej, zaatakowanej przez inne kobiety w Ogrodzie Saskim, wsiąść do dorożki.

  • działania Polaków
  • inna pomoc
  • 128