Imię: Leon Nazwisko: Neusztadt

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Neusztadt
  • 1942
  • WARSZAWA
  • Dyrektor Jointu, odpowiedzialny za opiekę nad dziećmi., był działaczem Centosu. Brał aktywny udział w pracach ratowniczych w pierwszych tygodniach wojny w ramach Komisji Koordynacyjnej.(był jej prezesem). Komisja ta grupowała przestawicieli wszystkich organizacji społecznych. Jego pierwsza żona zginęła od niemieckiej bomby a on sam został ranny. W getcie nie grał większej roli.Był załamany przeżyciami wojenymi tak, że nawet nie zajmował się opieką nad dziećmi. Na kilka dni przed rozpoczęciem pierwszej akcji likwdacyjnej został aresztowany wraz ze swą drugą żoną Klarą Segalowicz pod pretekstem że są obywatelami obcego państwa ze sfałszowanymi paszportami, zostali odprowadzeni na Pawiak i tam rozstrzeleni z grupą innych Żydów.

  • działacze
  • str.54,55,94,95