Imię: Nieznane Nazwisko: Nebel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Nebel
  • Zam. Leszno 37. Nosi długie buty, kapelusz myśliwski, często kurtkę deszczówkę. Niebezpieczny agent, w getcie mało spotykany, działa prawdopodobnie w dzielnicy aryjskiej.-sierp.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 490]