Imię: Abram Nazwisko: Nauczyciel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Nauczyciel
  • Lat 38, złapany po str. aryjskiej, sądzony 27-11-41, ogłoszenie wyroku odroczono.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 23]