Imię: Abram Nazwisko: Najman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Najman
  • Podobwodowy V Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 485,, AAN-27,s.4]