Imię: Gucia Nazwisko: Najdel

 • TAK
 • Kobieta
 • Gucia
 • Najdel
 • ok. 1938
 • pocz. marca 42r.
 • WArszawa
 • Zmarla na gruźlicę na punkcie Pawia 22, pochodziła z Lipca.

 • uchodźcy, dzieci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]