Imię: Majer Nazwisko: Nagrodzki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Majer
  • Nagrodzki
  • koniec grudnia 41
  • Warszawa
  • Zmarł w areszcie na Gęsiej (z wycieńczenia?)

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 36]