Imię: Henryk Nazwisko: Nadel

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Nadel
  • Obwodowy III Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 484,, AAN-27,, s.4]