Imię: nn Nazwisko: murarz, który wymurował schron w mieszkaniu Cywińskiego

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nn
  • murarz, który wymurował schron w mieszkaniu Cywińskiego
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto
  • Murarz, który wybudował dodatkową ścianę w mieszkaniu Feliksa Cywińskiego, budując przy tym schron. Myślał, że chodzi o konspirację. Cywiński specjalnie przywoził go wieczorami, żeby nie mógł się zorientować w jakim jest miejscu.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa