Imię: Ber Nazwisko: Monszajn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Ber
  • Monszajn
  • Zam. Prosta 4, mechanik samochodowy. Funkcjonariusz 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 477vv]