Imię: Nieznane Nazwisko: Moniak

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moniak
  • kapitan PP, z V komendy PP. Jako biegły uczestniczył w posiedzeniach Sondergerichtu (sądzenie Żydów złapanych po str. aryjskiej), np. był na posiedzeniu 28-11-41.

  • policja polska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 24]