Imię: Chil Nazwisko: Miński

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Chil
  • Miński
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • szuler, gestapowiec, zastrzelony w hotelu Britania.

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 40]