Imię: Romuald Nazwisko: Miller

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Romuald
 • Miller
 • 1882-01-09
 • 1945-07-29
 • 1882 (P.Sz.)
 • 1945 (P.Sz.)
 • Łódź
 • Otwock
 • Z Warszawy
 • Polak
 • wyższe
 • Architekt, członek PPS-u, współorganizator Stronnictwa Demokratycznego (P.Sz.).
  W pokoiku za restauracją na Krakowskim Przedmieściu spotykał się z lekarzem dr Ludwikiem Rostkowskim i przekazywał informacje oraz adresy osób ukrywających się potrzebujących pomocy lekarskiej.

 • działacze
 • Był uczestnikiem rewolucji w 1905. Założył pierwszą zespołową pracownię architektoniczną. W 1910 r. miał w Łodzi pracownię przy ul. Zielonej 14. Od 1918 był naczelnikiem wydziału budownictwa Warszawskiej Dyrekcji PKP. Współorganizował w 1929 r. (i pełnił funkcję prezesa) Związku Stowarzyszeń Architektów Polskich.

  Działał w PPS. W 1939 współtworzył Stronnictwo Demokratyczne, a w czasie II wojny światowej działał w podziemnym Stronnictwie Demokratycznym. Po wojnie był działaczem PKWN i wiceprezydentem Krajowej Rady Narodowej.

 • Relacja Ludwika Rostkowskiego i Tadeusza Stępniewskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

 • s. 113