Imię: Ignac "Byczek" Nazwisko: Milchberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Ignac "Byczek"
 • Milchberg
 • Byczek
 • 1927-00-00
 • ok.1927
 • Tak
 • Żyd
 • Jego ojciec był człowiekiem energicznym, zorientował się szybko w sytuacji i został placówkarzem, rodzinie nie brakowało jedzenia. W lipcu 42 ojciec został zabity na wasze, bo żandarm znalazł u niego paczkę sacharyny. Na Byczka spadła odpowiedzialność za utrzymanie rodziny. Nawiązał kontakt z placówkarzami, wymieniał ubranie na żywność. Pewnego dnia został złapany i odstawiony na Umschlag, udało mu się uciec. Jego matka i trzy siostry zostały wywiezione. Byczek wydostał się z getta z placówkarzami i nielegalnie pozostał na placówce Omnium. Już po kilku dniach placówkarze zostali pognani na Umschlag, Byczek, jako że nie miał arbeitskarty trafił do wagonu. Wyskoczył z pociągu wyłamując kraty. Schował się w lesie, wrócił do Warszawy na placówkę. Żydowscy robotnicy przyjęli go serdecznie, wystarali się dla niego o arbeitskartę. Pracował i pomagał w zakupach żywości, którą robotnicy zanosili do getta. Nawiązał kontakty z handlarzami polskimi. Po likwidacji Omnium w styczniu 43 Byczek wkręcił się do placówki Ostbahn.Szmuglował do getta żywność i broń. Poszedł do getta na święta, walczył w powstaniu. Wywieziony do Poniatowej ucieka z pociągu, przedostaje się do Puław i stąd do Warszawy. Mieszka i pracuje u szewca Wiśniewskiego, na początku czerwca w Michalinie w sklepiku Idzikowskiego. Gonią go szmalcownicy, jest ranny, dociera ostatkiem sił do szewca Wiśniewskiego, gdzie leży w bólach dwa dni na strychu. Gdy bóle wzmogły się Byczek uprasza Wiśniewskiego by odwiózł go do znajmomej lekarki na Sosnową. Ta początkowo boi się pomóc chłopcu, jednak w końcu leczy go w swoim domu. Po tygodniu przychodzi do niej komendant OPL mówiąc że wie o ukrywaniu Żydów. Lekarka w istocie ukrywała kliku - wszyscy musieli uciekać. Byczek pojechał do Wiśniewskich poleżał trzy dni i wrócił na posadę do Michalina.Jednak tymczasem na jego miesjce został przyjęty inny chłopiec. Byczek jedzie do Warszawy, wałęsa się. Spotyka Teresę i Kulasa, których zna z czasów, gdy pracował na placówce Omnium i pomagał im i innym dzieciom. Byczek sprzedaje papierosy na Pl. Trzech Krzyży, staje się przywódcą dzieci. W listopadzie 43 przenosi się z trzema chłopakami handlować pod Dworzec Główny. Latem 44 uczestniczył w działalności Szarych Szeregów. Walczył w powstaniu warszawskim. Mieszka w Kanadzie

 • bogaci
 • Był zatrudniony jako goniec w sklepiku Tadeusza Idzikowskiego w Międzylesiu.

 • Str. 84