Imię: Aleksander Nazwisko: Mietelnikow

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Aleksander
  • Mietelnikow
  • zamieszkały przy ul. Żeromskiego 32, napisał 29.05.40 podanie do Batalionu Pracy o niesłuszne umieszczenie go na liście wychrztów

  • wokół autora
  • Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

  • 116-117