Imię: Helena Nazwisko: Merenholc (7)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) TAK
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) Kobieta
 • (1) Helena , (2) Stanisława , (3) Helena (Stasia) , (4) Helena , (5) Helena , (6) Helena , (7) Helena
 • (1) Merenholc , (2) Merenholc , (3) Merenholc , (4) Merenholc , (5) Merenholc , (6) Merenholc , (7) Merenholc
 • (1, 7) Stasia Królikowska, (3) Stasia, (6) Stanisława Królikowska
 • (1) 18-01-1997
 • (1) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Brak informacji, (7) Z Warszawy
  • (7) Żyd
 • (1)

  Pracowała z odaniem w Centosie,jako organizatorka kącików dziecięcych, przy organizowaniu ,,miesiąca dla dziecka" i przy innych społeczych działaniach.Później, już po stronie aryjskiej , pod pseudonimem Stasia Królikowska odgrywała ważną rolę w konspiracyjnej działalności związanej z pomocą Żydom w ramach Podziemnego Zydowskiego Komitetu Narodowego. Należała do wąskiego grona współpracowników Basi Berman, była jedną z głównych łączniczek, miała pod swą opieką setki Żydów. Po wojnie przez długie lata pracowała w Polskim Radio kierując programami dla dzieci. Przeszła na emeryturę.

  (2)

  pracowała w Centosie z dziećmi

  (3)

  Żydowski Komitet Narodowy

  (4)

  Pracownica Centosu. Współpracownica Z. Szymańskiej. Współpracownica Rady Pomocy Żydom. Odwiedzała ukrywającą się dr Zofię Szymańską w domu sióstr w Ożarowie. Przyniosła jej pieniądze.

  (5)

  później b. ceniony pracownik Centosu, przed wojną w Poradni Pedologicznej TPD

  (6)

  Po wyjściu z getta przyjęła polskie nazwisko. 0d 15 kwietnia1943 zamieszkała wraz z R. Auerbach w pokoju w domu przy ulicy Próżnej róg Grzybowskiej

  (7)

  Łązniczka ŻKN.
  Współpracowniczka Basi Temkin-Bermanowej.

  • (7) konspiracja
  • (1, 2, 3, 6, 7) działacze
  • (4) opieka, działacze
  • (5) medycyna
  • (7) inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc od Żegoty
 • (4)

  brak dat

  (5)

  po wojnie w Warszawie

  (7)

  Zawsze pełna, za cenę wielkiego moralnego wysiłku, krzepiącej pogody i otuchy.

 • (4)

  Szymańska (Rozenblum), Zofia, Byłam tylko lekarzem...

  (5)

  Braude, Judyta; Relacja; W Archiwum Yad Vashem

  (7)

  Relacja Janiny Bucholtz-Bukolskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”, s. 222-224

 • (1) str.120,129, (2) 64, (3) 12, (4) [s., 133,, 175], (6) s. 282., (7) 80