Imię: Gerhard Nazwisko: Mende

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Gerhard
  • Mende
  • Wysoki urzędnik referatu IV B Gestapo. Po zastrzeleniu Fuersta złożył przewodniczącemu Gminy M. Lichtenbaumowi wizytę kondolencyjną- listop./grudzień 42r.

  • Niemcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 79]