Imię: Leon Nazwisko: Melman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • Melman
  • Kupiec, porządkowy SP.-kwiec.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 471]