Imię: Nieznane Nazwisko: Mędrzec

  • TAK
  • Kobieta
  • Mędrzec
  • Mendzec
  • Polski robotnik w niemieckiej fabryce w Pelcerach pod Częstochową, który pośredniczył w kontaktach między tamtejszymi żydowskimi robotnikami a Komitetem Koordynacyjnym w Warszawie.

  • Polacy
  • 310