Imię: Mordechaj Nazwisko: Mazo

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mordechaj
  • Mazo
  • Warszawa,centralne getto
  • Przed wojną był dyrektorem,, Wileńskiej Trupy". W czasach getta miał już ponad 60 lat. Okazał się utalentowanym i doskonałym mówcą i prelegentem. Był głównym wykonawcą, osobą nadającą kształt pomysłom organizatorów życia kulturalnego w getcie(Linder Menachem), wykonawcą planów i programów.Był człowiekiem teatru, osobowośćią żydowskiego dramatu. Zginął pod koniec istnienia getta.W zimowych miesiącach 1942/1943 wegetował w jakimś biurze socjalnego oddziału Judenratu. Przeżył, wraz ze swoją ostatnią żoną , aktorką Ester Goldenberg, styczniową akcję. Oboje przenieśli się do jakiegoś szopu. Wg informacji znajdujących się w drugim tomie pism Ringelbluma, zginęli oboje w czasie powstania w getcie, na terenie centralnego getta.

  • inteligencja
  • Cz. 4 filmu