Imię: Mąż jednej z kobiet wynajmujących pokój Czarnym Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Mąż jednej z kobiet wynajmujących pokój Czarnym
  • Z Warszawy
  • Polak
  • w mieszkaniu
  • Mąż jednej z kobiet, u których rodzina Czarnych wynajmije pokój z kuchnią. Orientuje się, że Czarni są Żydami. Proponuje im wyrobienie potrzebnych dokumentów za pieniądze.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna , poza Warszawą