Imię: Nieznane Nazwisko: Mayzler

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mayzler
  • grupowy SP, telefonista dzienny, obecy na Befehlstelle przy przesłuchaniach Polaków zatrzymanych za szmugiel, handel itp- protokułował zeznania

  • policja żydowska
  • fragmenty częściowo drukowane w "Pamiętniki z getta warsz. str74

  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [3,11,19]