Imię: Maurycy Nazwisko: Mayzel

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Maurycy
 • Mayzel
 • 1872
 • 1940 lub 41
 • Warszawa
 • ZSRR
 • "Przemysłowiec; w 1920 jeden z komisarzy Rady Obrony Stolicy; działacz społeczny, prezes oddziału Związku Strzeleckiego im. Berka Joselewicza, radny, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej m.st. Warszawy, sędzia handlowy, wiceprezes Centrali Związku Kupców, jeden z założycieli Instytutu im. F. Chopina. Do wybuchu wojny prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie [zob. Polski Słownik Biograficzny, t. XX/2, zesz. 85]"

 • Judenrat
 • 30