Imię: Aron Nazwisko: Markiewicz

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Aron
 • Markiewicz
 • ok. 1897
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Łodzi, zmarł na punkcie Pańska 28, wyniszcz. głodowe.

 • uchodźcy
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]