Imię: Szlama Nazwisko: Margules

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Margules
  • Zam. Ceglana 10, technik dziewiarski, podobwodowy II Rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 461,, AAN-27,, s.4,, 15]