Imię: Nieznane Nazwisko: Margolin

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Margolin
  • Były kierownik Oddz. Warszawskiego Tow. Ubez. "Orzeł". Skazany na 8-mies. więzienie za defraudację. Stale widywany w towarzystwie gestapowców.-marzec41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 463]