Imię: Andrzej Nazwisko: Marek

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Andrzej
  • Marek
  • kierownik teatru, reżyser

  • twórcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [97]