Imię: Nieznane Nazwisko: Manna

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Manna
  • Sekcyjny Rejonu Gmina SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 459]