Imię: Julian vel. Lejb Jehuda Nazwisko: Mandel (3)

 • (1, 2, 3) TAK
 • (1, 2, 3) Mężczyzna
 • (1) Julian vel. Lejb Jehuda
 • (1) Mandel , (2) Mandel , (3) Mandel
 • (2) 1942-05-23
 • (3) 17-04-42
 • (2) Warszawa
 • (1, 2, 3) Brak informacji
 • (1)

  Pracownik 13-tki do specjalnych poruczeń. Adiutant Gancwajcha.Lat k. 28-30, bardzo przystojny, wysoki blondyn o regularnych rysach, bokser, ubrany po sportowemu, nosi długie buty, pochodzi z dobrego domu, łodzianin.-sierp.41

  (2)

  "łotr z otoczenia Gancwajcha"; zastrzelony przez Niemców w nocy 23/24.05.42

  (3)

  Inżynier, współpracownik Gancwajcha; zamordowany

  • (1, 2) kolaboracja
  • (3) inteligencja
 • (1)

  dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  (2)

  Czerniaków, Adam, Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego. 6 IX 1939 - 23 VII 1942

 • (1) [s., 455,, 456], (2) 281, (3) 139,142