Imię: Szlama Nazwisko: Majzner

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szlama
  • Majzner
  • Zam. Mariańska 8, elektrotechnik. Sekcyjny II rejonu SP.-lip.41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 454,, AAN-27,, s.15]