Imię: Nieznane Nazwisko: "Majsterek"

  • TAK
  • Mężczyzna
  • "Majsterek"
  • ok.1926-7
  • pełnił funkcję pikolaka w restauracji Morskie Oko. Spotkali go tam Stasiek i Romek, namówili żeby przyłączył się do nich. Pomagał im w handlu i przewożeniu niemieckich mundurów. Zarabiali dobrze.

  • młodzież
  • 87