Imię: Nieznane Nazwisko: Machonbaumówna

  • TAK
  • Kobieta
  • Machonbaumówna
  • Pracowała (honorowo) w biurze Akcji Pomocy Przesiedleńcom w VI-ej Dzielnicy (czerwiec 42r.)

  • działacze
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • 86, s. 3