Imię: Leon Nazwisko: M.

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Leon
  • M.
  • Obywatel Haiti. Internowany na Pawiaku prawdopodobnie w lipcu 1942 r.

  • inteligencja
  • Berg, Mary, Dziennik z getta warszawskiego

  • , s. 210