Imię: Janka Nazwisko: M.

  • TAK
  • Kobieta
  • Janka
  • M.
  • Należała do grupy B.W. [???]. Gestapo przyjechało do jej mieszkania o 20. Nie zastali jej w domu, bo uczyła się u koleżanki, przygotowując się do egzaminu na sanitariuszkę, który miała zdawać następnego dnia w Wydz. Zdrowia Dzielnicy Żyd. Ponieważ rodzina nie wiedziała, u której koleżanki uczy się Janka, Gestapo pojechało do kierownika Wydz. Zdrowia (Ganca), sprawdziło listy egzaminacyjne, upewniło się, co do terminu egzaminu. Następnego dnia aresztowali ją podczas egzaminu. Prawdopod. osadzona na Serbii.

  • działacze
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 45]