Imię: Lew Nazwisko: Łucki

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lew
  • Łucki
  • 1914-07-27
  • zam. Nowolipki 14 m 22, prawnik. Kierownik Wydziału Personalnego 13-tki.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 449,, 450]