Imię: Małka Nazwisko: Łatek

 • TAK
 • Kobieta
 • Małka
 • Łatek
 • ok. 1906
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Zmarła na punkcie Twarda 18, wyniszczenie ogólne.

 • uchodźcy
 • Ddokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]