Imię: Maria Nazwisko: Łaska

  • TAK
  • Kobieta
  • Maria
  • Łaska
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Bibliotekarka. W czasie wojny urzędniczka Wydzału Ewidencji w Magistracie Warszawskim, pracowała w biurze Kennkart a potem w ewidencji (Wydział Ewidencji Ludności Zarządu Miejskiego Warszawy). Pomagała Żydom. Żyła w trudnych warunakch materialnych. Mieszkała z matką w pokoiku, który zimą był zupełnie nieopalany. Nigdy nie wzięła pieniędzy za pomoc przy wyrabianiu kennkart.

  • Polacy
  • Relacja Adolfa Bermana „Ci, co ratowali” w książce "Ten jest z ojczyzny mojej" (brak szczegółowych informacji).

  • s. 65