Imię: NN Nazwisko: lekarz więzienny

  • NIE
  • Mężczyzna
  • NN
  • lekarz więzienny
  • Z Warszawy
  • Lekarz z więzienia na Daniłowiczowskiej. Załatwił Chanie Gorodeckiej trzy tygodniowy pobyt w więziennym szpitalu, dzięki czemu doszła do zdrowia. Krystyna Gorodecka, córka VChany zostawiła mu za tę przysługę 200 zł na stole.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc
  • 23