Imię: NN Nazwisko: lekarz więzienny

  • NIE
  • Mężczyzna
  • NN
  • lekarz więzienny
  • Z Warszawy
  • Lekarz w więzieniu na Daniłowiczowskiej. Przekupiony przez Krystynę Drozdowicz (Gorodecką) przenosi Chanę Gorodecką do szpitala więziennego, gdzie nabiera sił i reperuje trochę zdrowie.

  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna
  • 23