Imię: nn Nazwisko: lekarz

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nn
  • lekarz
  • Z Warszawy
  • wyższe
  • Znajomy lekarz Adka Drozdowicza, który pomaga Żydom przeprowadzając operację naciągnięcia napletka. Przeprowadził taką, pomyślnie zakończoną operację na synu Chany Gorodeckiej, Piotrze Gorodeckim.

  • inna pomoc, pomoc indywidualna , znajomi
  • 8