Imię: Mieczysław Nazwisko: Lustberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mieczysław
  • Lustberg
  • Przewodniczący Wydz. Opieki Społecznej Gminy.

  • Judenrat
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 16]