Imię: Masza Nazwisko: Lukrecka

  • TAK
  • Kobieta
  • Masza
  • Lukrecka
  • Zam Pawia 6, buchalterka, referentka personalna w 13-tce.-lip.41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 447]